Telekom - Gemcom

Novi vrhunski paketi Mobitel Neomejeni in paketi Mobitel Enostavni

Novi vrhunski paketi Mobitel Neomejeni in Mobitel Enostavni vam prinašajo brezskrbno komunikacijo v vrhunskem omrežju. Preverite ponudbo in izberite paket, ki se najbolje prilagaja vašim potrebam in željam.

 Enostavni 300 plusNeomejeni AEU neomejeniDeezer neomejeniNeomejeni CNeomejeni D
Minute v vsa slovenska omrežja 300 enot

600 enot
neomejeno neomejeno neomejeno neomejeno neomejeno ​
Sporočila SMS/MMS
  po ceniku 3 GB 1 GB 3 GB neomejeno
Mobilne storitve v državah območja EU (gostovanje) po porabi po porabi po porabi, oz.največ 2,90 € na dan* po porabi po porabi po porabi
 
             
 
Opcija DeezerMesečna naročnina 6,90 € 6,90 € 6,90 € brezplačno 6,90 € 6,90 €
TViN Shramba S (5 GB) brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno
MESEČNA NAROČNINA 13,90 € 19 € 23 € 26 € 29 € 39 €
MESEČNA NAROČNINA ZA NAROČNIKE STORITEV SiOL** 9,90        23   
  Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti

* Plačilo po porabi, a ne več kot 2,90 €, pomeni, da se obračuna dejanska uporaba storitev v EU-območju v skladu z EU-tarifo, vendar ne več kot 2,90 € z vključenim DDV dnevno. Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja uporaba storitev brezplačna do 23:59 ure tisti dan po slovenskem časovnem pasu in namenjena običajni rabi storitev. Uporaba storitev, ki bi kakorkoli škodovala mobilnemu omrežju, npr. namerna preobremenitev omrežja; onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom; uporaba storitve v komercialne namene; preprodaja storitve tretjim osebam; uporaba storitev s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje sporočil SMS brez človekovega posredovanja ipd. niso dovoljeni. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitev s takšnimi klici oz. sporočili SMS. Nadaljnja uporaba prenosa podatkov vsebuje omejitev dnevne uporabe v višini 1 GB, torej do 23:59 ure tisti dan po slovenskem časovnem pasu. V primeru, da bo naročnik dosegel količino 1 GB, bo Telekom Slovenije naročnika obvestil o doseženi količini in mu zmanjšal hitrost uporabe prenosa podatkov na 64 kB/s. Z naslednjim dnem se vzpostavi začetno stanje.

** Znižana mesečna naročnina za paket Neomejeni C 23,00 EUR z vključenim DDV velja, če je naročnik tega paketa istočasno tudi nov ali obstoječ naročnik storitev SiOL in ima naročen Skupni račun. Glede upravičenosti do dodelitve popusta so izvzete storitve klicnega dostopa do interneta in kabelska televizija (KKS) na koaksialnem omrežju ter ostale storitve SiOL. Znižana mesečna naročnina naročniškega paketa Enostavni 300 plus za 9,90 EUR namesto 13,90 EUR velja, če je naročnik navedenega paketa istočasno tudi nov ali obstoječ naročnik storitev SiOL in ima naročen skupni račun. Glede upravičenosti do dodelitve popusta so izvzete storitve klicnega dostopa do interneta in kabelska televizija (KKS) na koaksialnem omrežju ter ostale storitve SiOL. V primeru prekinitve storitve SiOL in/ali skupnega računa se naročniku zaračuna polna mesečna naročnina 13,90 EUR.